dissabte, 2 de maig de 2015

Decàleg dels drets universals dels infants a escoltar contes

Contesporles 2015

Il·lustració per al punt 7 d'aquest decàleg, text adaptat per Rosa Mª Colom:

"Tot infant té el dret d'exigir contes nous si ho creu oportú. Quan els esdeveniments i personatges que intervenen en la història ja li siguin tan familiars que no li despertin un alt grau de curiositat els pares donaran compliment a aquest desig i se'n faran còmplices. Així, els adults s'obligaran a nodrir-se, permanentment de noves històries o refrescar les que ja sabien sempre, recordant que, entre els drets dels nens, hi ha el de quedar-se adormit mentre escolta".